umowa o pracę czy b2b

B2B czy UoP? Jaka jest najlepsza forma umowy w rekrutacji talentów digital marketing & e-commerce

Firmy zatrudniające talenty digital i e-commerce coraz częściej proponują współpracę na zasadach B2B w miejsce umowy o pracę (UoP). Każda z tych form zatrudnienia ma zarówno pewne zalety jak i wady. Będę one nimi w zależności od konkretnych okoliczności zawodowych i celów wyznaczonych sobie przez specjalistę digital i e-commerce. W tym artykule odpowiemy na pytanie, który model zatrudnienia jest optymalny dla talentów digital i e-commerce i dlaczego jest właśnie tak, a nie inaczej. Jaką formę umowy wybrać?

Na początek warto przypomnieć, czym jest umowa typu business to business (B2B), dlatego że znacznie różni się ona od standardowej umowy o pracę. Różnice te determinują odmienne zasady współpracy i rozliczania wynagrodzenia w ramach wykonywanych zadań. Jeśli chcecie pracować w e-commerce i digital marketingu, powinniście znać podstawowe różnice między pracą na działalność i na etacie, bo agencja rekrutacyjna może zaproponować współpracę B2B i oczekiwać waszej decyzji albo stanowiska na ten temat.

Praca na działalność czy na etacie w e-commerce

Już na poziomie terminologii widać, że w określeniu “umowa o pracę” mamy do czynienia z “pracą”, która z punktu widzenia Kodeksu Pracy musi spełniać materialne znamiona tego stosunku prawnego. Słowo “praca” ma tutaj nie tylko znaczenie potoczne, ale również ściśle prawne.

Stosunek ten jest nawiązywany pomiędzy firmą a osobą fizyczną (pracownikiem), ma określony wymiar godzinowy, wyznaczone miejsce i tryb wykonywania pracy. Obejmuje opłacanie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych pracownika przez pracodawcę. Reguluje również przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Inaczej niż w przypadku kontraktu B2B, który jest bardziej elastyczny i wymaga jednocześnie więcej uwagi organizacyjnej od przedsiębiorcy, wykonującego samodzielnie usługi na rzecz danego podmiotu.

Jeśli poszukujesz nowych wyzwań zawodowych w obszarze digital marketingu, warto sprawdzić również platformę Jooble, gdzie znajdziesz szeroki wybór różnych ofert dostosowanych do Twoich preferencji. Wpisz nazwę swojego regionu, np. Praca we Wrocławiu – i zacznij swoją drogę do sukcesu zawodowego!

Umowa B2B a umowa o pracę w branży digital

Umowa B2B jest zawierana między dwoma firmami. Nie można zatem wykonywać zadań zawodowych na warunkach B2B, jeśli nie posiada się własnej działalności gospodarczej. Co ciekawe, działalność ta nie musi mieć statusu “osoby prawnej”, ponieważ wystarczy jednoosobowa forma takiej działalności, by można mówić o możliwości nawiązania kontraktu B2B. Oczywiście, model B2B dotyczyć będzie także dwóch “klasycznych” osób prawnych – bez stron w postaci “osób fizycznych”.

Bez względu jednak na powyższe przypadki, kontrakt B2B zawsze jest formą współpracy partnerskiej, w której jedna firma świadczy usługi drugiej firmie. Współpraca ta przebiega na równych zasadach. Inaczej niż w ramach stosunku pracy, w którym obowiązuje ścisła podległość służbowa pracownika wobec pracodawcy. Jest to oczywiście techniczny punkt widzenia, a kultura organizacyjna firm pokazuje nieraz odmienny i bardziej spontaniczny obraz stosunków zawodowych w danym miejscu.

 

Więcej różnic między B2B a UoP

Spośród podstawowych rozbieżności pomiędzy umową B2B a umową o pracę, warto zauważyć, że umowę B2B można rozwiązać w innym trybie i czasie, niż umowę o pracę. Jeśli chcemy przerwać współpracę B2B, nie musimy składać wypowiedzenia umowy, która w przypadku stosunku pracy jest obustronnie chroniona okresem wypowiedzenia, kiedy to nadal świadczymy pracę na rzecz swojego pracodawcy.

W przypadku umowy B2B nie mamy prawa do bezpłatnego urlopu, który natomiast przysługuje nam, jeśli jesteśmy zatrudnieni w ramach UoP. Kontrakt biznesowy pozwala z kolei na bardziej elastyczne kształtowanie czasu wolnego. Nie jest on bowiem związany wymaganiami pracodawcy i organizacją pracy, lecz własnym zarządzaniem czasem działalności firmy. Umowa o pracę zapewnia również ochronę przed zwolnieniem w czasie ciąży, co z kolei nie dotyczy kontraktu B2B.

Korzyści współpracy B2B

Współpraca business to business wiąże się z samodzielnym opłacaniem składek ZUS. Dzięki temu jednak, że pracodawca nie opłaca samozatrudnionemu składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych, osoba prowadząca jednoosobową działalność może otrzymywać wyższą kwotę netto wynagrodzenia za świadczone mu usługi. To jeden z powodów, dla których wiele osób pracujących w digital marketingu, e-commerce (i nie tylko) decyduje się na założenie działalności gospodarczej.

b2b dlaczego warto

Główna zaleta pracy na B2B w digital marketingu i e-commerce

Praca w usługach sprzedaży online i marketingu cyfrowym podejmowana jest dość często przez osoby będące freelancerami, którzy świadczą swoje usługi wielu różnym firmom. Z tego powodu podjęcie pracy w formie B2B jest dla nich dużo bardziej komfortowe. Freelancerzy mogą przemieszczać się pomiędzy różnymi firmami lub po prostu pracować zdalnie – z dowolnego miejsca.

Jeśli któraś ze stron chciałaby zerwać kontrakt, można to zrobić w każdej chwili, nawiązując go z innym specjalistą. Dlatego współpraca biznesowa jest bardzo elastyczną formą dla każdego, kto chciałby pracować w branży digital i e-commerce.

B2B czy umowa o pracę: co wybrać i czy warto?

Zanim jednak zdecydujemy się na przejście na B2B, powinniśmy skorzystać z kalkulatora wymiaru składek lub skonsultować się z agencją rekrutacyjną w celu ich dokładnego wyliczenia. Szczegółowe wyliczenie jest możliwe po podaniu podstawy wymiaru składek (“mały” lub “duży” ZUS), podatek dla przedsiębiorcy (18, 19 albo 32%) oraz koszty uzyskania przychodu. Uzyskując wyliczenie właściwe dla twoje działalności, będziesz wiedzieć czy B2B jest dla ciebie korzystne!