Automatyka i Robotyka

Komfort pracy w ciepłym biurze czy duma z uruchomienia i modernizacji maszyn ?

Tak, praca Automatyka zdecydowanie nie należy do cieplutkich posadek za biurkiem.

Otrzymałeś dyplom ukończenia studiów Automatyka i Robotyka ? I co dalej ?
Tak jak pisaliśmy w poprzednim artykule o contractingu i czasach Giggersów tak i teraz wracamy ponownie do tematu delegacji i prac kontraktowych Automatyków i Robotyków.

Czytaj dalej

Ile zarabia konstruktor?

Wymagania wobec kandydata

Kandydaci na stanowisko konstruktora muszą legitymować się wyższym wykształceniem w obszarze technicznym, które pokrywa się z obszarem w którym chcieliby pracować. Niezbędna do pracy jest również bardzo dobra znajomość programów wspierających projektowanie (np. SolidEgde, SolidWorks, Inventor).

Czytaj dalej

Ile zarabia technik utrzymania ruchu?

Wymagania wobec kandydata

Osoba pracująca na stanowisku technika utrzymania ruchu powinna posiadać wykształcenie średnie techniczne o specjalności: mechanika, elektronika, mechatronika, elektromechanika, automatyka. Ważne są także uprawnienia SEP.

Czytaj dalej

Ile zarabia inżynier procesu?

Wymagania wobec kandydata

Osoba pracująca na stanowisku inżyniera procesu powinna mieć ukończone wyższe studia techniczne. Musi ona mieć znajomość dokumentacji i rysunków technicznych. Niezbędna będzie również umiejętność analitycznego myślenia.

Czytaj dalej