umowa o pracę czy b2b

B2B czy UoP? Jaka jest najlepsza forma umowy w rekrutacji talentów digital marketing & e-commerce

Firmy zatrudniające talenty digital i e-commerce coraz częściej proponują współpracę na zasadach B2B w miejsce umowy o pracę (UoP). Każda z tych form zatrudnienia ma zarówno pewne zalety jak i wady. Będę one nimi w zależności od konkretnych okoliczności zawodowych i celów wyznaczonych sobie przez specjalistę digital i e-commerce. W tym artykule odpowiemy na pytanie, który model zatrudnienia jest optymalny dla talentów digital i e-commerce i dlaczego jest właśnie tak, a nie inaczej. Jaką formę umowy wybrać?

Na początek warto przypomnieć, czym jest umowa typu business to business (B2B), dlatego że znacznie różni się ona od standardowej umowy o pracę. Różnice te determinują odmienne zasady współpracy i rozliczania wynagrodzenia w ramach wykonywanych zadań. Jeśli chcecie pracować w e-commerce i digital marketingu, powinniście znać podstawowe różnice między pracą na działalność i na etacie, bo agencja rekrutacyjna może zaproponować współpracę B2B i oczekiwać waszej decyzji albo stanowiska na ten temat.

Praca na działalność czy na etacie w e-commerce

Już na poziomie terminologii widać, że w określeniu “umowa o pracę” mamy do czynienia z “pracą”, która z punktu widzenia Kodeksu Pracy musi spełniać materialne znamiona tego stosunku prawnego. Słowo “praca” ma tutaj nie tylko znaczenie potoczne, ale również ściśle prawne.

Stosunek ten jest nawiązywany pomiędzy firmą a osobą fizyczną (pracownikiem), ma określony wymiar godzinowy, wyznaczone miejsce i tryb wykonywania pracy. Obejmuje opłacanie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych pracownika przez pracodawcę. Reguluje również przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Inaczej niż w przypadku kontraktu B2B, który jest bardziej elastyczny i wymaga jednocześnie więcej uwagi organizacyjnej od przedsiębiorcy, wykonującego samodzielnie usługi na rzecz danego podmiotu.

Umowa B2B a umowa o pracę w branży digital

Umowa B2B jest zawierana między dwoma firmami. Nie można zatem wykonywać zadań zawodowych na warunkach B2B, jeśli nie posiada się własnej działalności gospodarczej. Co ciekawe, działalność ta nie musi mieć statusu “osoby prawnej”, ponieważ wystarczy jednoosobowa forma takiej działalności, by można mówić o możliwości nawiązania kontraktu B2B. Oczywiście, model B2B dotyczyć będzie także dwóch “klasycznych” osób prawnych – bez stron w postaci “osób fizycznych”.

Bez względu jednak na powyższe przypadki, kontrakt B2B zawsze jest formą współpracy partnerskiej, w której jedna firma świadczy usługi drugiej firmie. Współpraca ta przebiega na równych zasadach. Inaczej niż w ramach stosunku pracy, w którym obowiązuje ścisła podległość służbowa pracownika wobec pracodawcy. Jest to oczywiście techniczny punkt widzenia, a kultura organizacyjna firm pokazuje nieraz odmienny i bardziej spontaniczny obraz stosunków zawodowych w danym miejscu.

 

Więcej różnic między B2B a UoP

Spośród podstawowych rozbieżności pomiędzy umową B2B a umową o pracę, warto zauważyć, że umowę B2B można rozwiązać w innym trybie i czasie, niż umowę o pracę. Jeśli chcemy przerwać współpracę B2B, nie musimy składać wypowiedzenia umowy, która w przypadku stosunku pracy jest obustronnie chroniona okresem wypowiedzenia, kiedy to nadal świadczymy pracę na rzecz swojego pracodawcy.

W przypadku umowy B2B nie mamy prawa do bezpłatnego urlopu, który natomiast przysługuje nam, jeśli jesteśmy zatrudnieni w ramach UoP. Kontrakt biznesowy pozwala z kolei na bardziej elastyczne kształtowanie czasu wolnego. Nie jest on bowiem związany wymaganiami pracodawcy i organizacją pracy, lecz własnym zarządzaniem czasem działalności firmy. Umowa o pracę zapewnia również ochronę przed zwolnieniem w czasie ciąży, co z kolei nie dotyczy kontraktu B2B.

Korzyści współpracy B2B

Współpraca business to business wiąże się z samodzielnym opłacaniem składek ZUS. Dzięki temu jednak, że pracodawca nie opłaca samozatrudnionemu składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych, osoba prowadząca jednoosobową działalność może otrzymywać wyższą kwotę netto wynagrodzenia za świadczone mu usługi. To jeden z powodów, dla których wiele osób pracujących w digital marketingu, e-commerce (i nie tylko) decyduje się na założenie działalności gospodarczej.

b2b dlaczego warto

Główna zaleta pracy na B2B w digital marketingu i e-commerce

Praca w usługach sprzedaży online i marketingu cyfrowym podejmowana jest dość często przez osoby będące freelancerami, którzy świadczą swoje usługi wielu różnym firmom. Z tego powodu podjęcie pracy w formie B2B jest dla nich dużo bardziej komfortowe. Freelancerzy mogą przemieszczać się pomiędzy różnymi firmami lub po prostu pracować zdalnie – z dowolnego miejsca.

Jeśli któraś ze stron chciałaby zerwać kontrakt, można to zrobić w każdej chwili, nawiązując go z innym specjalistą. Dlatego współpraca biznesowa jest bardzo elastyczną formą dla każdego, kto chciałby pracować w branży digital i e-commerce.

B2B czy umowa o pracę: co wybrać i czy warto?

Zanim jednak zdecydujemy się na przejście na B2B, powinniśmy skorzystać z kalkulatora wymiaru składek lub skonsultować się z agencją rekrutacyjną w celu ich dokładnego wyliczenia. Szczegółowe wyliczenie jest możliwe po podaniu podstawy wymiaru składek (“mały” lub “duży” ZUS), podatek dla przedsiębiorcy (18, 19 albo 32%) oraz koszty uzyskania przychodu. Uzyskując wyliczenie właściwe dla twoje działalności, będziesz wiedzieć czy B2B jest dla ciebie korzystne!

 

Performence marketing specialist

Rozmowa z performance marketing specialist. O co pytać kandydatów

Performance marketing to kompleksowe działania reklamowe w wielu kanałach komunikacji, które rozliczane są za jednostkowe efekty. Specjalista ds. performance marketingu łączy w swojej roli kompetencje z zakresu marketingu cyfrowego i e-commerce ze zdolnościami analitycznymi i technologicznymi. Jest to stanowisko wielozadaniowe, wymagające wielu umiejętności.

W tym artykule powiemy o co pytać kandydatów i jak skutecznie rekrutować dobrych pracowników na to stanowisko. Najpierw jednak o tym, czym jest performance marketing. Zaczynamy!

Co to jest performance marketing?

Performance marketing, czyli “marketing efektywnościowy”, jest to forma reklamy cyfrowej, w której reklamodawca ponosi koszty reklamy tylko wtedy, gdy interesariusz zrealizuje konwersję, np. kliknie w baner lub kupi produkt. Reklamodawca płaci za kampanię reklamową jedynie, gdy reklama faktycznie trafia do odbiorcy i prowadzi do celu zamierzonego w kampanii.

Czym performance marketing różni się od digital marketingu?

Chociaż performance marketing jest rodzajem marketingu cyfrowego, to różni się od niego istotnie.

Czym konkretnie? W marketingu cyfrowym reklamodawca ponosi koszty zbudowania zasięgu i rozpoznawalności treści wśród swoich odbiorców, a także koszty stworzenia ich zaangażowania wokół contentu. Różnica polega tutaj na tym, że koszty tych działań są ponoszone niezależnie od tego, czy reklama prowadzi do oczekiwanego rezultatu.

Performance marketing w krótkiej perspektywie czasu jest najczęściej bardziej kosztowną formą reklamy niż inne formy marketingu cyfrowego. Warto jednak pamiętać, że w performance marketingu płacimy jedynie za rezultaty, a więc z sukcesem możemy generować duży przychód w dłuższej perspektywie czasu.

O co pytać kandydata na rozmowie rekrutacyjnej?

Konwersje pozostawiają na serwerach posegmentowane dane, które w performance marketingu poddawane się analityce internetowej. Na podstawie tych analiz performance marketing specialist wyciąga wnioski, służące optymalizacji przyszłych konwersji.

Na rozmowie kwalifikacyjnej warto zatem zadawać pytania o umiejętność analizowania danych i konfiguracji narzędzi internetowych do analityki. Przy ich pomocy performance marketing specialist powinien potrafić oceniać skuteczność prowadzonych kampanii.

Pytania rekrutacyjne na stanowisko PMS dotyczą zdolności kreowania i wdrażania strategii marketingowych, konfiguracji kampanii marketingowych i zarządzania narzędziami automatyzacji, a także interpretowania informacji z ruchu na stronie.

Specjalista ds. performance marketingu powinien posiadać zestaw fachowych kompetencji z zakresu digital marketingu i e-commerce. Konieczna jest znajomość narzędzi reklamy internetowej, jak Google Ads, Google Analytics lub Google Search Console.

Performance marketing specialist potrafi wyznaczać cele marketingowe spójne z DNA i strategią marki oraz koordynować włączone w strategię działania promocyjne. W centrum jego/jej zainteresowania zawodowego są zarówno działania oparte na efektach, jak i artykuły sponsorowane, content marketing i reklama natywna.

 

Wybrane umiejętności, o które należy zapytać kandydata na performance marketing specialist, to między innymi:

 • tworzenie strategii marketingowych,
 • zarządzanie treściami reklamowymi,
 • konfiguracja narzędzi marketingu cyfrowego,
 • analityka internetowa,
 • pomiar skuteczności kampanii,
 • tworzenie strategii mailingowych,
 • tworzenie i zarządzanie kampaniami SEO i SEM,
 • nadzorowanie i analiza zwrotu wydatków za reklamę (ROAS).

Pytania, jakie warto zadać kandydatowi na performance marketing specialist dotyczą, jak widać, rozmaitych zagadnień. Dotykają nie tylko zagadnień konfiguracji wyświetlania reklam w serwisach społecznościowych i ogłoszeniowych, lecz również większego pojęcia o technologiach internetowych i znajomości trendów projektowych. Na tej podstawie specjalista performance marketingu analizuje skuteczność kampanii w wielu jej aspektach.

Performance marketing specialist łączy techniczne kompetencje “twarde” – w obszarze lekkiego IT i analityki – z kompetencjami “miękkimi”, komunikacją marketingową i lekkim, kreatywnym piórem. Rekrutacja dobrego, kompetentnego pracownika na to stanowisko wymaga od rekrutującego kompleksowej wiedzy specjalistycznej w zakresie dziedzin marketingu internetowego. Wynika to z wielozadaniowej natury tego stanowiska.

Czy warto więc skorzystać z usług agencji rekrutacyjnej w zatrudnianiu performance marketing specialist?

Działania firmy rekrutacyjnej pozwalają znacznie skrócić proces rekrutowania dobrego pracownika i zaoszczędzić pieniądze, optymalizując rekrutację. Dzięki pomocy agencji HR oszczędza się pieniądze, które mogłyby zostać przepalone na nieudane próby rekrutacja z kandydatami niespełniającymi oczekiwań.

Współpraca z agencją daje możliwość rekrutowania kompetentnych pracowników w krótkim czasie. Warto wiedzieć, że prowadzi ona specjalistyczne rozmowy rekrutacyjne codziennie. Dlatego bardzo dobrze wie, jakie pytania zadawać, aby otrzymać pełny obraz kompetencji danego kandydata.

Agencje HR posiadają rozbudowane bazy aplikacji, przetwarzane w zautomatyzowanych systemach rekrutacji (ATS), które przyspieszają analizę i umożliwiają porównanie wielu kandydatów, ich drogi zawodowej i umiejętności.

W rezultacie cały proces rekrutacyjny przebiega dynamicznie, a jego wyniki są bardziej zadowalające niż w przypadku tradycyjnych form rekrutowania pracowników.

Head of Digital - rekrutacja

Head of Digital Marketing – niezbędne kompetencje

Do zadań head of digital należy przede wszystkim zarządzanie, planowanie i realizacja strategii marketingu cyfrowego. HDM koordynuje działania w wielu kanałach komunikacyjnych i współpracuje praktycznie ze wszystkimi działami projektowymi. Kompetencje tego relatywnie młodego zawodu są dość szerokie, przy czym dla wielu osób wciąż pozostają nie do końca jasne. W tym artykule poznamy więc, jakie są niezbędne kompetencje wymagane od osoby biorącej udział w rekrutacji na head of digital marketing. 

Jaki jest zakres zadań head of digital marketing? 

Do zadań osoby na tym stanowisku należy przede wszystkim inicjatywa w zakresie planowania i określania budżetu w projektach marketingu cyfrowego. Head of digital marketing dba o to, aby projekty były dostarczane zgodnie z założonymi przez klienta wytycznymi. Dlatego też do jego zadań należy współpraca z key account managerami, i project managerami i różnymi specjalistami (między innymi: performance marketing, SEO, content, social media) 

Stały kontakt z tymi stanowiskami pozwala mu na sprawdzanie tego, czy wytyczne projektu są realizowane i czy rezultaty zgadzają się z oczekiwaniami odbiorcy. W jego kompetencjach leży analiza feedbacku klienta oraz innych członków zespołu projektowego i działu handlowego. Do jego zadań należy budowanie relacji z głównymi kontrahentami biznesowymi. 

Wymagania stawiane przed kandydatem na head of digital marketing 

Na rozmowie rekrutacyjnej kandydat na to stanowisko powinien posiadać:  

 • doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu strategii marketingu cyfrowego, 
 • znajomość funkcjonowania na rynku różnych kanałów komunikacji promocyjnej, 
 • doświadczenie digital marketing managera i znajomość specyfiki pracy w branży e-commerce, 
 • znajomość tematyki SEM/SEO, i najlepszych praktyk projektowania doświadczeń użytkownika 
 • nadzorowanie i ewaluacja raportów z analityki internetowej, 
 • monitorowanie i obliczanie ROI oraz KPI. 

 

Aby skutecznie rekrutować kompetentnego kandydata na head of digital marketing, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji headhunterskiej z branży e-commerce i digital. Headhunterzy znają bowiem pełny zakres obowiązków na tym stanowisku i w krótkim czasie znajdą odpowiednią osobę na to miejsce. 

 

Head of digital marketing: jedno stanowisko i wiele umiejętności 

Osoba na tym stanowisku powinna posiadać zarówno zdolności analityczne, strategiczne, jak i umiejętności interpersonalne. Do jego zadań należy przecież nie tylko ocena skuteczności i jakości zrealizowanych strategii digital marketingowych, ale również skuteczne zarządzanie dynamicznym zespołem, a także utrzymywanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi i kluczowymi klientami. Head of digital powinien znać się na wielu różnych aspektach prowadzenia kampanii marketingu cyfrowego.  

Potęga analityki w pracy head of digital marketing 

Umiejętności analityczne są kluczową częścią powodzenia projektów w marketingu cyfrowym. Zrozumienie tego, jak interpretować dane, aby stały się użytecznymi informacjami. jest bardzo ważną umiejętnością w wachlarzu skillów osoby pełniącej rolę head of digital marketing. Dzięki znajomości analityki internetowej można ocenić, które strategie marketingowe działają, a które nie są skuteczne. Umożliwia to podejmowanie decyzji wyższego szczebla, których rezultaty są przewidywalne. 

5 powodów dlaczego warto inwestować  w content marketing 

Posiadanie wiele różnych możliwości interakcji z odbiorcami stanowi wyzwanie marketingowe. Polega ono na tym, jak właściwie wydać budżet i zaplanować strategię, aby zaangażować użytkowników, budować przywiązanie do marki i osiągnąć sukces sprzedażowy?  Warto mieć pewność, że poprzez podejmowane działania uzyskamy duży zasięg wśród odbiorców, dostarczając im w odpowiednim czasie to, czego szukają. Możemy osiągnąć ten cel dzięki dobrze zaplanowanej strategii opartej na wartościowych treściach. W tym artykule opowiemy o pięciu powodach, dla których warto inwestować w content marketing.

Marketing treści, czyli strategia optymalna kosztowo

W porównaniu z tradycyjnymi strategiami marketingowymi, kreowanie contentu jest najbardziej efektywnym sposobem wchodzenia w interakcję z grupą docelową. Marketing treści może być nawet 60% tańszy od reklam tradycyjnych, przy czym możemy dzięki niemu dostarczyć trzy razy więcej ruchu i tyle razy więcej leadów. Organiczna metoda konstruowania komunikatów reklamowych jest nie tylko bardziej angażująca dla odbiorcy, ale pozwala też zmniejszyć koszty całej kampanii. W dzisiejszych czasach blisko 28% wszystkich marketerów dostosowuje budżety do inwestowania właśnie w marketing treści.

Budowanie relacji z odbiorcami

Kiedy inwestujemy w marketing treści, tak naprawdę inwestujemy w bardzo ważny proces budowania relacji z naszą grupą docelową. Jeśli zapewniamy content, który pozwala rozwiązywać realne problemy interesariuszy, to możemy być pewni, że potraktują nas oni jako zaufane źródło, do jakiego mogą zwrócić się ilekroć będą potrzebować konkretnego rozwiązania. Aby osiągnąć ten cel, powinniśmy planować kreację treści skierowanych do każdej z person zakupowych – w każdym stadium lejka sprzedażowego i podróży zakupowej. Dzięki temu strategia content marketingowa pozwoli zbudować zaufanie odbiorców, którzy będą postrzegać ciebie jako autentyczną i transparentną markę.

Proces budowania relacji wymaga regularnego dostarczania odbiorcom wartościowego contentu. Nawet jeśli zostali już oni konsumentami oferowanych przez ciebie produktów, bardzo istotna jest nieprzerwana kontynuacja strategii contentowej, aby jeszcze bardziej wzmocnić zbudowaną z nimi  relację. W pozyskiwaniu doświadczonych freelancerów content marketingu pomoże ci profesjonalna agencja rekrutacyjna, która potrafi wyszukiwać wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w marketingu cyfrowym.

Zwiększanie świadomości marki 

Eksponowanie konsumentów każdego na dużą liczbę reklam displayowych w kampaniach programmatic, na wielu kanałach komunikacji, to wyzwanie dla wielu marketerów. Konsumenci korzystają z oprogramowania blokującego reklamy w wyszukiwarkach i jednym ze sposobów poradzenia sobie z ograniczoną ekspozycją na reklamy jest zapewnienie edukacyjnej treści wysokiej jakości. Dzięki solidnemu content marketingowi możesz opowiedzieć odbiorcom story swojej marki w taki sposób, który trafi do ich potrzeb i jednocześnie do emocji. Jakkolwiek nie stanie się to z dnia na dzień, powinieneś wytrwale i z zaangażowaniem używać swoich kanałów komunikacji i nieprzerwanie kreować tam wizerunek, zwiększając świadomość marki u twoich odbiorców.

Większa liczba followersów w social mediach 

Media społecznościowe stanowią kluczową część strategii  content marketingowej, która pozwala wpływać na twoją grupę docelową w sposób organiczny, niemal bezkosztowy. Obecnie konsumenci lubią czuć, że mogą wchodzić w interakcję na bardziej ludzkim i dynamicznym poziomie. Konwersacyjna natura social mediów idealnie nadaje się do osiągania tego typu relacji komunikacyjnej.

Twoje audytorium chce lajkować, komentować i dzielić się z innymi fajnym contentem, który ich zainteresował, rozwiązał jakiś problem i w dodatku zapewnił rozrywkę. Nie powinieneś więc powstrzymywać się w publikowaniu kreatywnych i zabawnych postów, które będą interesującym przerywnikiem w ciągu nudnych treści sprzedażowych. Najgorsze co możesz zrobić w strategii contentowej, to zarzucić odbiorcę stosem komunikatów o charakterze sprzedażowym. Poprzez trwałe postowanie i dzielenie się wartościowym contentem, z którym odbiorca może spontanicznie się utożsamić, zwiększasz prawdopodobieństwo, że ludzie zaczną masowo obserwować twój profil. Pamiętaj: nikt nie zrobi tego jedynie z powodu obecności w nim produktów, jakie masz na sprzedanie.

Podwyższenie rankingu strony w wyszukiwarce 

Jedną z rzeczy, którą roboty wyszukujące przeglądają w twojej witrynie, są treści, jakimi zostały wypełnione poszczególne podstrony. Inwestowanie w content marketing to dodanie wartościowej informacji dla crawlerów, co w rezultacie zwiększa rankingi optymalizacji strony w wyszukiwarce. Warto pamiętać zarówno o dodawaniu nowych treści, jak i odświeżaniu tych dodanych wcześniej, ponieważ algorytmy bardzo nie lubią zdezaktualizowanych treści – nawet gdy są one dobrze sformatowane i generują względnie dobry ruch w witrynie.

Działania SEO – stanowiące istotną część strategii contentowej – wymagają ingerencji na kilku poziomach. Nie tylko w treści strony, lecz także w jej kodzie źródłowym.  Specjalistów SEO jest dzisiaj wielu, dlatego warto skorzystać z usług agencji headhunterskiej, która wie o co pytać kandydatów w celu wybrania tylko tych najlepszych.

Powodów opierania strategii marketingowej na marketingu treści jest oczywiście dużo więcej. W tym artykule przedstawiliśmy zaledwie pięć głównych, dla których bez wątpienia warto zainwestować czas i pieniądze, by właściwie zaangażować swoją grupę docelową i osiągnąć sukces sprzedażowy.

 

Widełki wynagrodzenia w digital marketingu i e-commerce: jawne, czy ukryte?

Marketing cyfrowy i sprzedaż online to branże, w których jest zatrudnionych bardzo dużo pracowników. Ilość ofert pracy w tym sektorze rośnie ze zwiększoną dynamiką od czasu pandemii. Tylko w 2020 roku pojawiło się o 40% więcej ogłoszeń tego typu niż w roku 2019 (źródło: PARP). W 2022 r. liczba firm prowadzących sprzedaż w Internecie przekroczyła 250 tys. Ogłoszenia oferujące pracę w marketingu i e-commerce można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Jednak nie we wszystkich udostępniane są widełki wynagrodzenia. W tym artykule odpowiemy na pytanie: czy powinny być one jawne czy ukryte? Jakie są konsekwencje ukrywania widełek płac dla pracodawców?

Czytaj dalej

rekrutacja e-commerce

Dlaczego warto korzystać z usług headhunterskich w rekrutacjach e-commerce?

Rynek e-commerce to obecnie jeden z najlepiej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Jego wartość w Polsce jest szacowana na ponad 60 miliardów złotych. Okres cyklicznych lockdownów sprawił, że ponad 70% polskich internautów zaczęło robić zakupy przede wszystkim online. Przy czym liczba osób konsumujących dobra kanałami cyfrowymi stale rośnie. Prawo popytu i podaży sprawia, że zwiększa się również ilość przedsiębiorstw sprzedających dobra za pośrednictwem sklepów internetowych. Wraz z rozwojem tego sektora rośnie zapotrzebowanie na pracowników e-commerce. Na rynku pracy nie brakuje kandydatów, ale trudno jest zweryfikować ich umiejętności samodzielnie, chcąc mieć względną pewność, że spełnią oczekiwania stawiane przed specjalistami w tej dziedzinie. Chcąc rekrutować dobrego pracownika e-commerce, warto więc skorzystać z usług headhunterskich. Dlaczego konkretnie? – dowiecie się w poniższym artykule.

Zatrudnianie pracowników do e-commerce – czy warto skorzystać z pomocy agencji rekrutacyjnej

Branża e-commerce jest dosyć rozbudowana i wiąże się nie tylko z handlem, ale również z marketingiem internetowym. Stąd liczba wykonywanych w jej ramach zawodów jest stosunkowo duża. Do najważniejszych z nich należą:

 • specjalista e-commerce,
 •     specjalista SEM i SEO,
 •     manager systemu CRM,
 •     analityk webowy,
 •     web developer (jeśli korzystamy z usług własnego programisty)
 •     digital marketing manager.

Nie wspominając oczywiście o content writerach, UX designerach i account managerach. Biorąc pod uwagę gąszcz zawodów związanych z e-commerce i kompetencji jakich wymagają, rekrutowanie właściwych pracowników może zatem stanowić duże wyzwanie.

Oczywiście – możemy próbować eksperymentować, ale zazwyczaj kończy się to stratą czasu, a czasami także niekiedy kompletnym paraliżem sprzedaży. Słyszeliście o e-commerce managerze, którzy usunął usługę z Google Analytics, do której podpięta była witryna sklepu online, przekazująca dane o ruchu w sklepie za ostatnie pół roku? Być może nie, ale uwierzcie mi – takie rzeczy się zdarzają i to wcale nie tak rzadko, jak mogłoby się wydawać!

Dlatego właśnie warto skorzystać z pomocy agencji rekrutacyjnej, która posiada dużą bazę talentów e-commerce i korzysta z profesjonalnych systemów rekrutujących ATS. Dzięki nim w bardzo szybkim tempie potrafi wyszukiwać i rekrutować wartościowych, kompetentnych pracowników.

W wyniku korzystania z usług headhunterskich w procesie zatrudniania nowych pracowników, zaoszczędzicie czas i niepotrzebne frustracje, które mogą się pojawić, gdy zaczniecie to robić na własną rękę. Rynek pracy pełen jest różnej maści kandydatów, którzy aspirują do bycia specjalistami w tej branży, tymczasem bardzo wiele spośród nich to dopiero adepci handlu online i marketingu cyfrowego. Niezależnie od tego, czy jesteście początkującymi przedsiębiorcami, czy doświadczonymi handlowcami, powinniście zostawić proces rekrutacji specjalistów…specjalistom.

Agencja headhunterska w procesie rekrutacji do e-commerce – dlaczego warto

Pracownicy profesjonalnych firm rekrutacyjnych mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu rozmów rekrutacyjnych w branży digital, w tym e-commerce. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie w sektorze sprzedaży online, firmy te posiadają najczęściej oddzielne, dedykowane zespoły do spraw rekrutacji digital i e-commerce.

Członkowie tych zespołów wiedzą jak kształtować relacje z aplikującymi i przeprowadzać rozmowy o pracę, aby dowiedzieć się podczas nich jak najwięcej o danym kandydacie. Przede wszystkim jednak firmy te posiadają obszerne bazy kandydatów do pracy w e-commerce (liczące setki a nawet tysiące aplikacji), jakimi nie dysponuje żaden przedsiębiorca czy właściciel sklepu online. Dlatego właśnie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy agencji rekrutacyjnej, która stale aktualizuje swoje informacje o kandydatach, poddając je szczegółowej analizie i profilowaniu w celu dostarczenia usług wysokiej jakości.

Specjalistyczna pomoc w szukaniu pracowników do e-commerce

Rekruterzy w firmach headhunterskich najczęściej posiadają specjalizacje odpowiadające specjalizacjom w zakresie zawodów występujących w branży e-commerce. Z tego powodu bardzo trafnie rozpoznają kandydatów w bazach danych i w sposób skuteczny prowadzą cały proces zatrudnienia. Potrafią oni prowadzić długotrwałe relacje z kandydatami i niejednokrotnie znają ich osobiście, co jeszcze bardziej zwiększa skuteczność procesu.

Rekrutacja nowego pracownika może być czynnością stresującą. Musimy w końcu przeprowadzić oficjalne rozmowy z obcymi nam osobami. Jest to bez wątpienia sytuacja w pewnej mierze opresyjna, którą warto powierzyć profesjonalistom, posiadającym wysokie kompetencje komunikacyjne. Specjaliści ds. rekrutacji e-commerce znają nie tylko techniki rekrutacyjne, ale często także samą branżę, ponieważ przeprowadzili setki rozmów tego typu i uczestniczyli w wielu szkoleniach. Nie należy w żadnym wypadku bać się faktu, że najczęściej znają się oni na e-commerce lepiej niż niejeden początkujący przedsiębiorca, otwierający sklep internetowy przy pomocy jednej z dostępnym platform sprzedażowych. Każdy z nich powinien więc zaufać profesjonalnej agencji rekrutacyjnej, która znajdzie odpowiednich kandydatów do pracowników w sklepie online. Od tego wyboru mogą zależeć obroty i przychody firmy, a także to, czy będzie ona mogła rozwijać się w przyszłości.

System ATS

Praca w systemie ATS – czy warto z niego korzystać podczas rekrutacji?

Proces rekrutacji nowych pracowników może być dla rekrutera nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza, gdy nabór jest prowadzony na dużą skalę, a aplikacje, które trzeba przeanalizować, liczone są w dziesiątkach lub nawet setkach egzemplarzy. Jak zatem zarządzać nimi, aby się nie pogubić i nie przeoczyć czegoś istotnego? W takich sytuacjach z pomocą przychodzi system ATS. W tym artykule przedstawimy zalety pracy w tym nim – prezentując korzyści, jakie płyną z jego użytkowania.

System ATS – czym jest?

Skrót „ATS” pochodzi od nazwy „Applicant Tracking System”, czyli System Śledzenia Aplikacji. Nazwa wywodzi się od pierwotnego i niegdyś jedynego przeznaczenia tego  systemu. Polegało ono na digitalizowaniu papierowych wersji curriculum vitae kandydatów do pracy i archiwizowaniu ich w systemie w postaci cyfrowej. Dzięki temu można było wyszukiwać w bazie te osoby, których CV spełniało określone kryteria.

Obecnie funkcjonalności systemów ATS są duże szersze i obejmują przede wszystkim automatyzacje takich czynności rekrutacyjnych, jak:

 •       zdobywanie nowych kandydatów i komunikację z nimi,
 •       wymianę informacji między rekrutującymi a innymi pracownikami firmy,
 •       gromadzenie danych o kandydatach w bazie rekrutacyjnej,
 •       zarządzanie danymi zgodnie z przepisami RODO,
 •       generowanie raportów na temat wskaźników rekrutacyjnych.

Zalety systemu ATS

Zaletą pierwszej funkcjonalności systemu ATS była przede wszystkim duża oszczędność czasu w procesie rekrutacyjnym i wyższa skuteczność w wyszukiwaniu kandydatów. Aplikacje nie są analizowane każdorazowo przez rekrutera, ale automatycznie przez system, który rozpoznaje nagłówki oraz frazy kluczowe w dokumentach aplikacyjnych i właśnie na tej podstawie wybiera tylko te, które spełniają kryteria rekrutacyjne. Dopiero wówczas wyselekcjonowane dokumenty trafiają w ręce rekrutującego w danej firmie lub do HR managera albo specjalisty HR w agencji rekrutacyjnej.

Oszczędność pieniędzy dzięki systemowi ATS

Dzięki automatyzacji procesu rekrutacji firmy oszczędzają środki finansowe, ponieważ ATS pomaga zwiększyć prawdopodobieństwo zatrudnienia właściwego kandydata, ustrzegając tym samym firmę przed nawiązaniem współpracy z niewłaściwym kandydatem. Jak wiadomo, zatrudnienie osoby niespełniającej wymagań może generować wiele kłopotliwych sytuacji służbowych. W tym takich, które tworzą dodatkowe i niepotrzebne koszty. ATS pozwala skutecznie unikać tego typu incydentów.

Ponadto sprawnie działający system ATS znacznie odciąża rekrutera w jego codziennych obowiązkach i pozwala mu w tym czasie na wykonywanie innych zadań. Umożliwia to nie tylko oszczędność środków finansowych, ale również pozostałych zasobów – przede wszystkim cennego czasu.

Szybkość pracy z danymi rekrutacyjnymi

Dzięki systemowi śledzenia aplikacji rekrutacyjnych w szybki sposób można zarządzać wyszukiwaniem kandydatów z własnej bazy, a także publikować ogłoszenia o pracę w serwisach branżowych. Komunikacja z kandydatami staje się dużo szybsza, ponieważ system ATS potrafi automatycznie punktować odpowiedzi na pytania udzielone przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym, co znacznie odciąża rekrutera na tym etapie procesu zatrudnienia.

 

Łatwe zarządzanie procesem rekrutacyjnym w systemie ATS

Istotą i jednocześnie dużą zaletą dobrego systemu ATS jest łatwość komunikacji z kandydatami. Program ATS jest zwykle wyposażony w moduł wysyłki automatycznych powiadomień, co redukuje czas poświęcony przez rekrutera na ręczne odpisywanie do kandydatów – zarówno na wiadomości e-mail jak i SMS. Dzięki temu nie wykonuje on samodzielnie powtarzalnych, żmudnych czynności, gdyż w ATS są realizowane w pełni automatycznie.

 

Wysoki poziom zadowolenia kandydata z rekrutacji

Zaletą wdrożenia systemu ATS do procesu rekrutacyjnego – z punktu widzenia kandydata – jest zwiększenie zadowolenia z rekrutacji. Jest ona oceniana pozytywnie nawet wówczas, gdy nie zakończyła się zatrudnieniem. Dzieje się tak dlatego, że cały proces przebiega szybko, więc kandydat nie musi długo czekać na decyzję i tym samym może angażować się w kolejne aplikacje.

Dzięki funkcjonowaniu systemu ATS ocena pracodawcy (również w przypadku odrzucenia aplikacji) nie jest negatywna, ponieważ firma sprawnie przetwarza dokumenty i szybko udziela kandydatowi informacji zwrotnej o przebiegu aplikacji. Kandydat nie będzie sfrustrowany i nawet jeśli nie zostanie zatrudniony to być może weźmie udział w kolejnym projekcie rekrutacyjnym, ponieważ jego doświadczenie ogólne doświadczenie rekrutacji będzie pozytywne. Wszystko za sprawą szybkiego, automatycznego feedbacku, jaki zapewnia system ATS.

Czy warto korzystać z systemu ATS?

Bez wątpienia warto korzystać z systemu śledzenia aplikacji. Największą zaletą jego wdrożenia w procedury firmy jest ogólna oszczędność czasu w procesie rekrutacyjnym. Wynika ona z tego, że wiele czynności wykonywanych dotąd w sposób manualny, system ATS realizuje automatycznie. Począwszy od selekcji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych, przez komunikację z kandydatami, po raportowanie wskaźników rekrutacyjnych. Skrócenie potrzebnego czasu na wielu etapach projektu rekrutacyjnego gwarantuje oszczędność pieniędzy, a także obustronną satysfakcję i pozytywne doświadczenie rekrutacji – zarówno po stronie pracodawcy jak i po stronie kandydata.

 

 

Jak skutecznie rekrutować specjalistów digital marketingu?

Wieloletnia obserwacja trendów rynkowych sprawiła, że zdecydowaliśmy skupić nasze rekrutacje na konkretnej niszy. Specjalizacja przełożyła się pozytywnie na efektywność i zadowolenie klientów. Pozwoliła też nam na wypracowanie rozwiązań dopasowanych do digital marketingu.

Czytaj dalej

Employer branding – co to jest i jak o niego dbać?

„Employer branding” to „budowanie marki pracodawcy”. Obejmuje ono działania z zakresu public relations i marketingu, których adresatami są obecni oraz przyszli pracownicy danej firmy. Cel tych działań to przekonanie zatrudnionych i kandydatów, że dane miejsce pracy warte jest zainteresowania, bo można rozwijać w nim swoje kompetencje i liczyć na przyjazne, profesjonalne środowisko. A przede wszystkim oczekiwać od niego transparentnego systemu płac i możliwości uzyskania różnych benefitów. W tym artykule dowiecie się czym jest employer branding i jak o niego dbać, aby przynosił pożądane efekty.

Czytaj dalej

rekrutacja SEO

Czy warto rekrutować specjalistę SEO do firmy?

Dlaczego SEO jest potrzebne?

Obecnie coraz więcej firm prowadzi swój biznes online, a po pandemii koronawirusa nastąpił jeszcze większy wzrost sprzedaży internetowej, ponieważ do sieci napłynęły branże, które dotychczas nie korzystały z potencjału, jaki daje e-handel. Jak podaje raport PwC “Perspektywy rynku e-commerce w Polsce 2021-2026” niemal 85% Polaków przyznaje, że mimo zakończenia pandemii nie planuje rezygnować z zakupów internetowych, a 10% zamierza robić zakupy jeszcze częściej. Sprzedaż internetowa zależna jest od tego, jak wiele osób natrafi na stronę danego sklepu – tym więcej odwiedzi stronę potencjalnych klientów, im bardziej będzie ona widoczna podczas wyszukiwania. Dlatego istotną aktywnością marketingową firm jest SEO, gdyż ułatwia ono rywalizowanie z konkurencją. Ważne jest jednak, by pamiętać, że samo optymalizowanie strony to proces, który wymaga dużo czasu oraz stałego zaangażowania. Działanie to jest także dobrym sposobem na promocję marki.

Zapotrzebowanie na SEO a rekrutacje

Zapotrzebowanie na rekrutację specjalistów SEO będzie stale rosło, co wynika z ogromnej liczby branż, korzystających z tego typu usług. Zwrócić też warto uwagę na ruch organiczny, czyli bezpłatny ruch użytkowników, szukających informacji w popularnych serwisach, takich jak Google. Najlepszym sposobem, aby zwiększyć ten ruch, jest pozycjonowanie strony internetowej lub wizytówki firmy w wynikach wyszukiwania Google. Stosuje się do tego sprawdzone techniki SEO. Ponadto, od dłuższego czasu łatwo zaobserwować, iż większość użytkowników częściej korzysta z wyszukiwań na urządzeniach mobilnych, a w przypadku pozycjonowania na nie szczególnie istotna jest techniczna optymalizacja strony, której nie sposób wykonać samodzielnie. O ile proste poprawki w treści strony jest w stanie przeprowadzić zdeterminowany laik, o tyle bardziej zaawansowane zmiany wymagają specjalistycznej wiedzy właściwej specjalistom SEO. Optymalizacji technicznej nie można wykonać bez ingerencji w kod strony lub współpracy z zespołem deweloperów tworzących takową.

Czy warto samemu zająć się SEO?

Przy samodzielnym pozycjonowaniu należy brać pod uwagę to, iż nie jest to łatwe. Trzeba nauczyć się nie tylko tego w jaki sposób tworzyć oryginalne i dobrej jakości treści, ale również zapoznać się ze stroną pod kątem technicznym, w celu modyfikowania jej kodu. Sama nauka to proces – nie sposób osiągnąć satysfakcjonujących rezultatów w kilka dni. Samodzielne pozycjonowanie wymaga wiele cierpliwości i czasu, zatem jeżeli oczekujemy szybkich efektów – lepiej skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. Techniczna optymalizacja zyskuje zatem coraz bardziej na znaczeniu, z uwagi na większy ruch użytkowników na urządzeniach mobilnych.

Rekrutacja SEO do działu inhouse

Coraz częściej średnie i duże firmy wolą mieć specjalistów inhouse (czyli pracujących wewnątrz firmy) przede wszystkim z powodu, iż mogą oni skoncentrować się wyłącznie na obsłudze firmy w przeciwieństwie do agencji SEO, które pracują dla wielu marek. Jest to także dobre rozwiązanie dla firm, które pozyskując klientów koncentrują się głównie na ruchu z wyszukiwarki. Odnosi się to zwłaszcza do dużych serwisów e-commerce oraz biznesów, które w dużej mierze opierają się na usługach online. W przypadku tychże tworzenie wewnętrznego działu SEO może okazać się tańsze niż zlecanie projektów agencji reklamowej.

Proces rekrutacji SEO

Podczas rekrutowania specjalistów SEO często zdarza się, że zatrudniane są osoby nie mające wystarczających kompetencji lub takie, których kwalifikacje rozmijają się z potrzebami klienta. Istotne jest zatem, by dokonać wywiadu, który zweryfikuje sylwetkę danego kandydata. Bez znaczenia, czy rozmawia się z przedstawicielem agencji rekrutacyjnej, czy z freelancerem – warto podczas rozmowy wziąć pod uwagę:
obszar współpracy – ocenienie jak może pomóc dana firma lub specjalista,
kompetencje oraz doświadczenie potencjalnego kandydata,
formę rozliczenia – podanie widełek wynagrodzenia zawęża już liczbę kandydatów, co pozwala skoncentrować się na tych osobach, którym dana stawka odpowiada i jest swoistym odbiciem ich własnego poczucia kompetencji,
własne oczekiwania – czego oczekujemy od zatrudnienia danej osoby i w jakim czasie.
Ważne jest, aby precyzyjnie określić stanowisko oraz zakres wynikających z niego obowiązków. Ponadto, w procesie sprawdzania kompetencji kandydata istotne jest, aby rekruter był specjalistą w danej dziedzinie, gdyż branża SEO stale się rozwija i wymaga bieżącego aktualizowania wiedzy na jej temat.
Zdarza się również, że standardowy headhunting nie jest w tym wypadku skuteczny z uwagi na dość zawężone kryteria, którym odpowiada niewielka ilość kandydatów. Odpowiedzią na powyższą kwestię jest metoda polecania dla pracowników, którzy mogą mieć sieć kontaktów z poprzednich stanowisk pracy. Jeżeli polecona osoba zostanie zatrudniona – pracownicy są nagradzani, co wpływa na nich motywująco jak i pozytywnie oddziałuje na budowanie employer branding pracodawcy.
Zatem, biorąc pod uwagę powyższe kwestie związane z rekrutacją SEO, stanowi ona swego rodzaju wyzwanie, z uwagi na niezbędne dobre przygotowanie merytoryczne rekrutera jak i odpowiednie sprawdzenie profilu kandydata, a także kreatywne podejście do pozyskiwania nowych specjalistów, będące nierzadko karkołomnym zadaniem.

Podsumowanie

SEO stanowi ważną rolę w branży e-commerce i pokrewnych z uwagi na dzisiejszą powszechność firm, sprzedających swoje usługi online i utrzymującą się tendencją wzrostową w tym zakresie. Z tego względu będzie wzrastać zapotrzebowanie na SEO, na co wpływ ma także coraz bardziej powszechny ruch organiczny na urządzeniach mobilnych oraz potrzeba technicznej optymalizacji stron. W przypadku większych firm warto także rozważyć rekrutację SEO na specjalistów pracujących wewnątrz firmy, aniżeli zlecając zadania agencji reklamowej, gdyż może być to bardziej opłacalne, a z pewnością pozwoli na dokładniejszą kontrolę pracy pracownika. W materii rekrutacji natomiast – kluczową kwestią jest specjalistyczna wiedza rekrutera z danej dziedziny, umiejętnie skonstruowany wywiad, weryfikujący kompetencje potencjalnego pracownika oraz innowacyjne podejście do poszukiwania specjalistów.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, o co pytać kandydatów podczas rekrutacji SEO lub jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na to stanowisko – zapraszamy do lektury: