Ile zarabia inżynier procesu?

Wymagania wobec kandydata

Osoba pracująca na stanowisku inżyniera procesu powinna mieć ukończone wyższe studia techniczne. Musi ona mieć znajomość dokumentacji i rysunków technicznych. Niezbędna będzie również umiejętność analitycznego myślenia.

W przeważającej większości niezbędne będzie posługiwanie się językiem obcym (najczęściej angielskim lub niemieckim). Jest to spowodowane kontaktem z klientami, udziałem w międzynarodowych grupach projektowych lub wielonarodowym środowisku pracy. Często od kandydatów wymaga się znajomości metod i narzędzi Lean.

Zakres obowiązków

– Nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego
– Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej
– Optymalizowanie procesów produkcyjnych
– Kontakt z Klientami
– Współpraca z innymi działami przy uruchomieniach nowych maszyn
– Opracowywanie specyfikacji materiałowych
– Rozwijanie, nadzorowanie i wdrażanie zmian technologicznych oraz modyfikacji technicznych
– Rozwiązywanie problemów procesowych i jakościowych

Perspektywy rozwoju

Możliwości rozwoju inżyniera procesu są bardzo szerokie. W zależności od kompetencji danej osoby możemy zauważyć ruchu w poziomie oraz w pionie. Jeżeli chodzi o ruchu poziome to chodzi tutaj przede wszystkim o przeniesienia do innego działu (np. jakości, industrializacji, Lean Manufacturingu). Pionowo można awansować na stanowisko np. Project Managera, Lidera zespołu inżynieringu, Managera Inżynieringu.

Zarobki

Początkujący inżynier procesu, świeżo po studiach może liczyć na zarobki rzędu 4000 – 5000 zł brutto. Wraz ze wzrostem doświadczenia pracownika zauważalny jest wzrost zarobków. Osoba z 2-3 letnim doświadczeniem może liczyć na 6000 – 7000 zł brutto. Najbardziej doświadczeni inżynierowie procesu z wieloletnim doświadczeniem mogą zarobić nawet do 10000 zł brutto. Oprócz wynagrodzenia spotykamy się również ze świadczeniami pozapłacowymi takimi jak:
– karta sportowa,
– prywatna opieka medyczna,
– ubezpieczenie na życie,
– premia roczna,
– dofinansowanie nauki języków, szkoleń i kursów.

Warto dodać, że zarobki różnią się w zależności od branży oraz ze względu na lokalizację zakładu. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wysokość wynagrodzenia są na przykład: znajomość języków obcych, ukończone szkolenia, wiedza techniczna oraz kompetencje miękkie.