Ile zarabia konstruktor?

Wymagania wobec kandydata

Kandydaci na stanowisko konstruktora muszą legitymować się wyższym wykształceniem w obszarze technicznym, które pokrywa się z obszarem w którym chcieliby pracować. Niezbędna do pracy jest również bardzo dobra znajomość programów wspierających projektowanie (np. SolidEgde, SolidWorks, Inventor).

Od kandydatów wymaga się również perfekcyjnej znajomości rysunku technicznego. Kandydat na to stanowisko powinien również mieć analityczny umysł, umiejętność poszukiwania rozwiązań i rozwiązywania problemów. Większość firm wymaga również znajomości języka obcego (najczęściej jest to język angielski).

Zakres obowiązków

– Tworzenie nowych i rozwój technologiczny już istniejących produktów
– Projektowanie i tworzenie modeli 3D produktów, maszyn, stanowisk produkcyjnych
– Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej
– Przeprowadzanie walidacji oraz testów
– Kontakt z klientem dotyczący ustaleń technicznych
– Udział w odbiorach i uruchomieniach projektowanych maszyn, linii produkcyjnych
– Tworzenie i kompletowanie BOM
– Przeprowadzanie obliczeń wytrzymałościowych

Perspektywy rozwoju

Konstruktorzy w zależności od posiadanych kompetencji mogą rozwijać się w różnych kierunkach. Ścieżki awansu, szczególnie w dużych organizacjach mogą prowadzić do stanowiska Project Managera, lidera działu lub R&D Managera.

Zarobki

Zarobki początkujących konstruktorów mieszczą się w widełkach 4500-6000 zł brutto. Osoby z 3-letnim doświadczeniem mogą liczyć na zarobki rzędu 7000-9000 zł. Najlepiej zarabiający konstruktorzy z dużym doświadczeniem zawodowym zarabiają do 12000 zł. Pracownicy mogą liczyć również na dodatkowe świadczenia:
– prywatną opiekę zdrowotną,
– kartę sportową
– grupowe ubezpieczenie na życie,
– szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
– dofinansowanie nauki,
– dopłaty do wakacji.

Warto dodać, że zarobki różnią się w zależności od branży oraz ze względu na lokalizację zakładu. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wysokość wynagrodzenia są na przykład: znajomość języków obcych, ukończone szkolenia, wiedza techniczna oraz kompetencje miękkie