Ile zarabia technik utrzymania ruchu?

Wymagania wobec kandydata

Osoba pracująca na stanowisku technika utrzymania ruchu powinna posiadać wykształcenie średnie techniczne o specjalności: mechanika, elektronika, mechatronika, elektromechanika, automatyka. Ważne są także uprawnienia SEP.

Kandydat powinien posiadać praktyczną znajomość zagadnień z obszaru automatyki, mechaniki i elektryki. Często poszukiwanymi umiejętnościami są programowanie PLC oraz znajomość PLC. Warto zauważyć, że duże znaczenie ma dyspozycyjność, gdyż praca w tym stanowisku najczęściej odbywa się w systemie trzyzmianowym lub czterobrygadowym.

Zakres obowiązków

– Wykonywanie napraw urządzeń i maszyn produkcyjnych w ramach posiadanych uprawnień
– Dbałość o przeglądy prewencyjne i bieżącą konserwację urządzeń i maszyn
– Udział w uruchomieniach nowych maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych
– Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych obowiązków
– Przestrzeganie zasad BHP
– Analizowanie problemów i wdrażanie rozwiązań zapobiegawczych
– Wykonywanie prac ślusarskich
– Współpraca z innymi działami celem zachowania płynności procesu produkcyjnego

Perspektywy rozwoju

Najbardziej naturalną ścieżką awansu jest promocja na stanowisko inżyniera utrzymania ruchu lub lidera utrzymania ruchu. Często jednak wymaganiem koniecznym do uzyskania takiego awansu jest ukończenie studiów wyższych (przynajmniej na poziomie inżyniera). Warto dodać, że najbardziej odczuwaną zmianą po takim awansie jest zmiana systemu pracy – inżynierowie utrzymania ruchu najczęściej pracują od poniedziałku do piątku w godzinach biurowych.

Zarobki

Technicy utrzymania ruchu w zależności od posiadanego doświadczenia zarabiają od 4000 do 6500 zł brutto.

Mogą także liczyć na dodatkowe korzyści takie jak:
– premię miesięczną,
– dofinansowane posiłki,
– grupowe ubezpieczenie na życie,
– prywatną opiekę medyczną,
– kartę Multisport,
– wczasy pod gruszą,
– paczki na święta.

Warto dodać, że zarobki różnią się w zależności od branży oraz ze względu na lokalizację zakładu. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wysokość wynagrodzenia są na przykład: znajomość języków obcych, ukończone szkolenia, wiedza techniczna oraz kompetencje miękkie.