Jakie są różnice między copywriterem a content marketerem

Pomimo faktu, że copywriting i content marketing posiadają pewne cechy wspólne, to pomiędzy zawodem copywritera a zajęciem content marketera zachodzą istotne różnice. Głównie w wyznaczaniu celów i wyboru środków ich realizacji. Z tego artykułu dowiecie się o różnicach między tymi zawodami, a także na temat specyfiki pracy w tych dwóch zawodach.

Czym zajmuje się copywriter

Jakkolwiek copywriter i content marketer posługują się tym samym tworzywem – słowem i obrazem – to pomiędzy tymi zawodami zachodzą istotne różnice. Wprawdzie miejsce pracy jednego i drugiego to zwykle agencja marketingowa (lub dział marketingu w firmie), to jednak ich cele i sposoby działania są różne.

Copywriting to perswazja

 

Dążeniem copywritera jest z jednej strony stworzenie perswazyjnego tekstu sprzedażowego, który przekona potencjalnego klienta do dokonania zakupu produktu. Przekonywanie polega w tym przypadku na posługiwaniu się językiem korzyści (i formułowaniu unikalnej propozycji wartości – product value proposition). Jej wykrystalizowanie pozwala komunikować copywriterowi to, co wyróżnia produkt na tle innych konkurencyjnych ofert.

Z drugiej strony praca copywritera polega na pisaniu kreatywnym i wykorzystywaniu pomysłowej metaforyki językowej, odwołującej się zwykle do świata popkultury, sztuki i mediów.

Istotą skutecznego copywritingu jest umiejętność wywoływania pozytywnych emocji interesariusza, skojarzonych z produktem lub usługą, do której stara się przekonać poprzez swoje treści.

Copywriter sprzedaje

 

Celem copywritera jest to, aby potencjalny klient podjął działanie w związku z opisywanym produktem lub usługą. Na przykład:

 • pobrał treści ze strony internetowej
 • zarejestrował się na newsletter
 • dokonał subskrypcji usługi
 • pozostawił dane kontaktowe

Punktem ciężkości działań copywritera jest produkt i jego sprzedaż. Punktem ciężkości działań content marketera – klient i jego dobrostan.

Długość tesktów copywriterskich

 

Dzieła copywritera są zwykle krótkie i ograniczają się do kilku, kilkunastu typów tekstów sprzedażowych oraz korporacyjnych. Są to przede wszystkim:

 • teksty namingowe – tworzenie nazw organizacji, usług i produktów,
 • kampanie nagłówkowe – pisanie headline’ów, sloganów reklamowych oraz propozycji wartości produktu,
 • listy sprzedażowe i katalogi produktowe,
 • prezentacje multimedialne,
 • teksty na użytek wewnętrzny (księgi znaków, białe księgi, golden rules, polityki prywatności itp.).

Celem copywritera jest budowanie marki i wzbudzanie zaufania w działaniach zmierzających od produktu do klienta. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku content marketingu, w którym punktem wyjścia jest raczej klient niż produkt.

Czym zajmuje się content marketer

Istotą content marketingu jest edukowanie interesariuszy i dostarczanie rozwiązań problemów, z jakimi codziennie się zmagają. Dobre treści to takie, które stanowią  realną wartość dla potencjalnego klienta. Ich celem jest budowanie zaangażowania poprzez regularne publikowanie i rozwiązywanie dylematów. Dobry content marketing to taki, który potrafi przedstawić twórcę treści w roli eksperta w danej dziedzinie wiedzy, a nie w roli sprzedawcy produktu.

Projektowanie contentu jest integralną częścią marketingu cyfrowego. Nie można być content marketerem bez udział mediów elektronicznych. Natomiast zawód copywritera można wykonywać bez udziału takich mediów cyfrowych, jak serwisy społecznościowe, czy strony WWW, ponieważ copywriter może tworzyć wyłącznie teksty i materiały dla punktów sprzedaży i dokumenty wewnętrzne dla firm.

Treści tworzone przez content marketera to przede wszystkim:

 • posty blogowe
 • białe papiery (np. instrukcje rozwiązujące jakiś problem)
 • e-booki
 • tutoriale
 • artykuły prasowe
 • evegreen content (który nie traci swojej aktualności)
 • studium przypadku
 • publikacje w mediach społecznościowych

 

Copywriter i content marketer: długość tekstów

 

Ze względu na cel edukacyjny (lub rozrywkowy), projektowanie contentu jest w rezultacie procesem dłuższym, owocującym w treści o dłuższej objętości, niż ma to miejsce w przypadku dzieł wykonywanych przez copywritera. Wzbudzenie emocji lub przekonanie klienta może przecież nastąpić już po użyciu jednego zdania (np. poprawnie sformułowanej propozycji wartości produktu). Natomiast proces edukowania i rozwiązywania problemów jest zwykle dłuższy i wymagający bardziej obszernej formy. W zależności od tematu, używa się tutaj od 500 to 2500 słów. Dla porównania – perswazyjny nagłówek sprzedażowy to zwykle od 5 do 7 wyrazów!

 

Copywriting to wywoływanie emocji

 

Jedną z istotnych różnic między copywriterem a content marketerem jest to, że ten pierwszy wywołuje odpowiedź emocjonalną u potencjalnego klienta, podczas gdy drugi trafia do racjonalnej strony ludzkiej świadomości.

 

Content marketing i poprawność językowa

 

Dlatego w zawodzie content marketera tak ważna jest poprawność językowa projektowanych treści. Błędy językowe zakłócają odbiór contentu, nie pozwalając skupić się na jego części merytorycznej. Content ma być źródłem rozwiązywania problemów, a nie źródłem ich samych.

Z kolei copywriting nie musi być perfekcyjny pod względem gramatycznym. Łatwiej jest zmotywować klienta do działania poprzez dynamiczne, niekompletne i nawet urwane zdanie, niż poprzez „okrągłą” i poprawną gramatycznie wypowiedź content marketingową. Polem popisu w copywritingu jest kreatywność, zamierzone błędy, ironia, kalki językowe i czy oryginalne zabiegi słowne.

 

Gdzie szukać copywritera i content marketera?

 

Przy wyborze dobrego content marketera jak i copywritera warto wziąć pod uwagę usługi agencji zatrudnienia. Jej pracownicy będą w stanie rozpoznać Twoje cele i na tej podstawie skierować do Ciebie odpowiednią osobę.

Pomoc agencji warto rozważyć również dlatego, że wiele osób (w tym sami zainteresowani pracą pisarze) nie rozróżniają zawodu copywritera i content marketera. Jak wiadomo – ich cele, zadania i środki realizacji tych zadań są różne. A co za tym idzie – różne są kwalifikacje w ramach tych dwu zawodów. Osoba, która jest dobrym copywriterem, może być przeciętnym content marketerem i odwrotnie.