agencja rekrutacyjna

Praca specjalisty SEO w agencji interaktywnej vs. praca in-house – wady i zalety

Kariera specjalisty do spraw optymalizacji stron internetowych w wyszukiwarkach może rozwijać się dwutorowo: w agencji interaktywnej, jako części większego zespołu projektowego pracującego nad wieloma różnymi projektami, lub in-house – w małym zespole zajmującym się niewielką liczbą zadań. W tym artykule przedstawimy wady i zalety pracy w agencji oraz in-house.

Specyfika pracy specjalisty SEO w agencji interaktywnej

Rozwój kariery specjalisty SEO w agencji interaktywnej ma swoje wady i zalety. Agencja pracuje najczęściej nad wieloma różnymi projektami marketingowymi, dotyczącymi różnych klientów i ich dziedzin wiedzy. Z jednej perspektywy jest to zaleta, z innej – wada.

Ponadto praca w dużym zespole projektowym agencji umożliwia dobrą wymianę informacji oraz konsultacje, które niejednokrotnie potrafią pchnąć rozwój danego projektu na właściwe tory, przyspieszając jego powodzenie. Liczny zespół to także duża ilość świeżych pomysłów i koncepcji, co wbrew pozorom stanowi zarówno wadę jak i zaletę pracy w agencji.

Wady pracy w agencji

Praca nad wieloma różnymi projektami daje wprawdzie poczucie różnorodności, zabezpieczając przed znudzeniem i monotonią, ale jednocześnie uniemożliwia głębokie wniknięcie w serce każdego projektu, w celu poznania wszystkich jego aspektów. Wynika to po prostu z ograniczonych zasobów czasowych, które nie dają szansy na prawdziwie wertykalne, przekrojowe spojrzenie na każdy projekt.

Oczywiście wiele zależy tutaj od liczebności danego zespołu projektowego, ponieważ mając do dyspozycji naprawdę pokaźną liczbę zasobów ludzkich, również w agencji możemy patrzeć na projekty dokładniej, nie przejmując się ograniczeniami czasowymi. Mamy przecież komu zlecić wszystkie szczegółowe zadania w ramach każdego jednego projektu.

Duży zespół projektowy to zwykle także dużo różnych pomysłów. I tutaj można to widzieć jako zaletę, ale również wadę. Dlaczego?

Dlatego że zbyt wiele informacji i koncepcji powoduje najczęściej szum informacyjny. Jeśli praca zespołu nie jest przy tym organizowana przy pomocy odpowiednich narzędzi porządkujących proces projektowy (lub przez dobrego managera projektu), to zbyt duża liczba danych wejściowych wywoła prawdopodobnie znaczne opóźnienia w dostarczeniu go do odbiorcy.

Kolejnym niebezpieczeństwem i hipotetyczną wadą pracy w dużym zespole agencji interaktywnej jest możliwość trafienia do teamu, który powiela złe praktyki i tym samym wpaja je swoim członkom jako właściwe. W rezultacie ludzie uczą się od siebie niewłaściwych nawyków, które przenoszą później do innych zespołów. Jedną z takich złych praktyk jest pułapka czy też mit multitaskingu. Umiejętność szybkiego przełączania się między wieloma bardzo różnymi zadaniami wygląda dobrze najczęściej tylko w dokumencie rekrutacyjnym. W rzeczywistości jest to zła praktyka, która prowadzi do błędów projektowych i służy jedynie obniżeniu jakości wykonywanych zadań.

Zalety pracy w agencji

Z drugiej jednak strony specjalista SEO może trafić do doświadczonego zespołu, który ma okazję pochwalić się dobrymi praktykami pracy projektowej. Utrwala on tym samym w pracowniku właściwe nawyki, jakie rozwijają się jeszcze bardziej wraz z upływem czasu pracy w zespole. To jedna z większych zalet pracy specjalisty SEO w agencji interaktywnej.

Różnorodność i duża liczba projektów stanowi zarówno wadę jak i zaletę. Jako zaletę można widzieć w niej okazję do poszerzenia horyzontów poznawczych i umiejętności zawodowych, a także ochronę przed monotonią pracy nad wciąż tymi samymi projektami.

Inną jeszcze zaletą pracy specjalisty SEO w agencji interaktywnej jest możliwość korzystania z wielu profesjonalnych narzędzi projektowych, na których wykupienie zespół in-house może po prostu nie mieć zasobów finansowych.

Praca z profesjonalnym oprogramowaniem wnosi projekty na wyższy poziom, zapewniając wyższy poziom satysfakcji klienta. Profesjonalny zespół, możliwość konsultacji w licznym gronie, dobre praktyki oraz szeroka dostępność narzędzi digital marketingowych to najważniejsze zalety pracy w agencji interaktywnej.

Specyfika pracy in-house

Praca specjalisty SEO in-house wiąże się z kooperacją w dużo mniejszym zespole projektowym i jednocześnie mniejszą liczbą projektów. Z jednej strony powoduje to niebezpieczeństwo znudzenia pracą nad wciąż tymi samymi albo podobnymi tematami. Z drugiej strony praca in-house możliwość głębokiego wglądu we wszystkie projekty, na co zwykle nie może pozwolić sobie agencja interaktywna. Małe zespoły to ograniczenie w postaci mniejszych możliwości konsultacji i spojrzenia na temat z odmiennej perspektywy, ale także mniejszy szum informacyjny, który – jak powiedzieliśmy wyżej – może przeszkadzać w sukcesie przedsięwzięcia.

Wady modelu in-house

Do największych wad pracy in-house należy mała liczebność zespołu projektowego, co przekłada się na mniejszą liczbę dostępnych pomysłów, rozwiązań i wniosków płynących z konsultacji w wąskim gronie. Zespół in-house zna przede wszystkim swoje wąskie tematy i zagadnienia przynależne branży (np. sklep e-commerce sprzedający poduszki ortopedyczne). Specjalista SEO in-house dysponuje mniejszą liczbą narzędzi projektowych, co również może rzutować na jakość wykonywanych przez niego zadań. Ponadto osoba w małym zespole musi być bardziej wielozadaniowa, niż pracownik w zespole licznym, ponieważ struktura organizacyjna jest w tym pierwszy przypadku dużo bardziej „płaska”, niż ma to miejsce w agencji interaktywnej.

Wada ta wydaje się jeszcze większa, gdy mówimy o samodzielnym specjaliście SEO in-house. Wówczas każda z wad tego typu pracy rozrasta się na większą skalę, a niebezpieczeństwo multitaskingu i braku konsultacji jest nieuniknione.

Zalety modelu in-house

Jedną z największych zalet pracy specjalisty SEO w modelu in-house jest okazja dokładnej analizy wszystkich tematów projektowych – z uwagi na niewielką ich liczbę. Mały zespół i mała liczba projektów wydaje się sytuacją komfortową i niemalże idealną. Nieliczny zespół to także możliwość dobrego poznania siebie i swoich umiejętności, co bez wątpienia ułatwia pracę, ponieważ wiadomo komu przydzielić realizacje określonych zadań.

Praca specjalisty SEO w agencji czy in-house – co zatem wybrać?

Wiele zależy tutaj od konkretnego miejsca pracy, a niekoniecznie tylko od modelu współpracy. To, co w jednej agencji interaktywnej będzie postrzegane jako potencjał do wykorzystania, w innej może stanowić przyczynę licznych problemów i nieporozumień. Analogicznie w przypadku pracy in-house: jeden zespół wykorzysta możliwość głębokiego wniknięcia w meandry projektu, a inny nie poradzi sobie z nim należycie ze względu na zbyt wąskie możliwości konsultacji i wymiany poglądów między członkami zespołu – z uwagi na jego niską liczebność.

Wybierając pomiędzy pracą w agencji a pracą in-house należy dobrze przyjrzeć się nie tylko oferowanemu modelowi, ale również danemu miejscu jako całości organizacyjnej, której będziemy częścią. Z pewnością warto zwrócić uwagę na kulturę i organizację pracy w przedsiębiorstwie, ponieważ powiedzą nam one wiele o zespole, do którego być może w przyszłości dołączymy.