SXO

SXO – czyli SEO + UX. Na czym polega i jak to stosować?

Użyteczny i dobrze widoczny komunikat wymaga nie tylko optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), ale również projektowania treści w odpowiedzi na doświadczenia użytkownika. Tworzenie ich nie odbywa się jedynie z myślą o robotach crawlujących, ale również z naciskiem na fakt, że treści muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby wychodziły naprzeciw potrzebom, umiejętnościom i ograniczeniom użytkowników. SXO stanowi swego rodzaju syntezę metod SEO i podejścia User Experience. W tym artykule dowiecie się czym jest i jak stosować SXO, aby strona dobrze konwertowała i realizowała Wasze cele.

Czym jest SEO?

Zacznijmy jednak po kolei, czyli od SEO (search engine optimization), które dostarcza zasad optymalizowania treści dla wyszukiwarek, a konkretnie – dla algorytmów wyszukujących.

Algorytmy te skanują teksty i obrazy na naszej stronie, decydując o tym, czy zostały dobrze zaprojektowane i są warte pokazania na pierwszych stronach wyszukiwania (SERP – search engine results page). Istotą SEO jest osiągnięcie optymalnej widoczności danego miejsca w Internecie.

Pomimo tego, że odbiorcą treści projektowanych zgodnie z zasadami SEO pozostaje zawsze człowiek, to przez bardzo długi czas można było obserwować zjawisko automatycznego i bezdusznego generowania contentu, tworzonego tylko z myślą o robotach crawlujących. Treści straciły pierwiastek typowo ludzki.

Owocowało to wysypem tekstów przeładowanych słowami kluczowymi, które niekoniecznie odpowiadały na potrzeby użytkowników, rozwiązując ich whicc  hiwho oismah ka hkkla jslkkl jklnm  problemy. W rezultacie na pierwszych stronach wyszukiwania pojawiały się często treści sztuczne i nieprzyjazne użytkownikom, które w żadnej mierze nie były dla nich użyteczne, praktyczne, czy nawet zabawne.

Odpowiedzią na to zjawisko stało się podejście SXO, czyli search experience optimization – optymalizacja treści pod kątem doświadczenia wyszukiwania. Jest ono swego rodzaju syntezą SEO oraz User Experience – podejściem projektowym, w którego centrum stoi człowiek, jego zachowania i doświadczenia wynikające z odbioru treści.

Czym jest UX?

User experience dotyczy ogółu doświadczeń, jakie spotykają ludzi w kontakcie ze stroną internetową, aplikacją czy produktem. Celem user experience jest między innymi pomiar lub rejestracja i analiza tych doświadczeń przy użyciu odpowiednich narzędzi marketingu cyfrowego (np. map cieplnych strony www) i projektowanie strony oraz jej contentu w taki sposób, aby odpowiadały na zachowania użytkowników.

Strona zaprojektowana zgodnie z zasadami user experience odznacza się:

  • czytelną architekturą informacji
  • przyjazną nawigacją po architekturze treści
  • dobrze sformatowanym i użytecznym contentem
  • konwertującym lejkiem marketingowym
  • propozycją przyjaznej „podróży”, do której zachęcamy użytkownika

Czym jest SXO?

Zadaniem SXO jest nie tylko odpowiadanie na to, czego użytkownik szuka w Internecie i dostarczanie mu stosownego contentu, lecz także koncentrowanie się na sposobach jego prezentowania tych treści.

SXO dba o to, aby content był przedstawiony sposób dostępny, przyjazny, użyteczny i bezpieczny. Istotą SXO, obok user experience, jest podejście human 2 human – tworzenie treści przede wszystkim z myślą o tym, że mają tworzyć atrakcyjną, angażującą i łatwo dostępną „podróż” po ideach, koncepcjach i architekturze informacji na stronie.

SXO – czyli jedność treści i projektu graficznego

Bardzo istotnym elementem podejścia SXO jest traktowanie projektu graficznego i treści tekstowych jako integralnej całości. Tekst nie istnieje bez grafiki, a grafika nie istnieje w oderwaniu od tekstu.

Przy czym widoczny trend projektowy w stronach www to minimalizowanie tekstu na rzecz contentu graficznego. Content tekstowy zostaje zaprojektowany w taki sposób, aby był dostosowany do pospiesznego „skanowania” treści po obrysie modelu litery „F” – zgodnie z najnowszymi badaniami eye-trackingowymi, których przedmiotem jest śledzenie ruchów gałek ocznych w kontakcie ze stroną internetową lub aplikacją.

Dostępność cyfrowa treści

Dobre praktyki SXO nie istnieją w oderwaniu od standardu dostępności cyfrowej, czyli WCAG. Dostępność treści oznacza, że została ona zaprojektowana w taki sposób, aby dawała możliwość odbioru wszystkim użytkownikom – bez względu na ich umiejętności cyfrowe.

Dostępna strona to taka, która umożliwia użytkownikowi między innymi regulację wielkości tekstu, dostosowanie wyświetlanego kontrastu strony i posiada alternatywne opisy obrazów – na wypadek gdyby jakieś zdjęcie nie mogło się akurat załadować.

Wymienione wyżej zagadnienia stanowią tylko część złożonych kwestii związanych z tematyką WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
– i są istotne z punktu widzenia podejścia SXO.

Wbrew niektórym opiniom dostępność strony internetowej nie oznacza jej łatwej oglądalności na wszystkich urządzeniach. Tę cechę określa responsywność, czyli dostosowanie projektu graficznego i architektury strony do szybkiego ładowania i wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Warto pamiętać, że dostępność stron podmiotów publicznych jest wymogiem związanym prawem. Reguluje go Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Czas ładowania strony internetowej a SXO

Długi czas ładowania strony to chyba najgorsza rzecz, jaka może spotkać użytkownika Internetu – gorszy jest tylko błąd 404. Dlatego przyjazna strona to taka, która nie ładuje się dłużej niż 3 sekundy. Wydłużenie tego czasu zwiększa współczynnik odrzuceń o prawie 50%! Ten ostatni jest z kolei największym wrogiem strony, która ma konwertować i zachęcać do pozostania na niej.

Nawigacja po stronie jako konwertująca podróż

Kluczem do osiągnięcia celu posiadania angażującej i konwertującej strony jest zaprojektowanie jej nawigacji w taki sposób, aby była lekką i przyjemną podróżą po wszystkich treściach, jakie się na niej znajdują. Nie wystarczy tutaj projekt linkowania wewnętrznego do poszczególnych podstron i sekcji. Ciekawym i wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie boxów „powiązane treści” oraz widocznej nawigacji strzałkowej, kierującej użytkownika niemalże „za rękę” po architekturze informacji, które chcemy przekazać.

Jak przygotować stronę zgodną z zasadami SXO

Samodzielne zaprojektowanie prototypu mapy strony, architektury informacji i responsywnego projektu graficznego może stanowić nie lada wyzwanie. Posiadanie angażującej strony internetowej, która zachęca użytkownika do interakcji i konwersji wymaga wiele pracy projektowej i czasu poświęconego na analitykę ruchu, jaki na niej występuje. Dopiero po testach prototypu strony można wyciągnąć wnioski co do tego, jakie jej elementy funkcjonują prawidłowo, a które wymagają poprawy.

Jak widać, SXO to złożone i kompleksowe działania, więc ich wykonanie należy powierzyć specjalistom od UX designu i optymalizacji stron internetowych. W znalezieniu kompetentnych wykonawców w tej dziedzinie pomoże wam wykwalifikowana agencja zatrudnienia, która potrafi zweryfikować doświadczenie oraz umiejętności każdego wykonawcy.