Dla Klientów

Bardzo nam miło, że udało Ci się trafić na naszą stronę. W Veritas wiemy, że gwarancją sukcesu każdej organizacji, są ludzie w niej pracujący. Zdajemy sobie również sprawę, że proces znalezienia odpowiednich kandydatów, którzy będą wartością dodaną dla naszych klientów nie jest łatwy. Rekrutowanie pracowników to proces długotrwały i skomplikowany, który wymaga dynamicznego i indywidualnego podejścia oraz dużej dozy elastyczności. W Veritas wiemy, jak sprawić, aby nasi klienci mogli uzupełniać lub budować od zera swoje zespoły w oparciu o najlepszych kandydatów na rynku.

Opowiedz nam o Twoich potrzebach. Wypróbuj nas. Gwarantujemy, że się nie zawiedziesz.

nasze usługi

SERACH AND SELECTION

Jest to metoda pozyskiwania kandydtów na stanowiska specjalistyczne i managerskie. Kandydaci są pozyskiwani za pomocą ogłoszeń na branżowych portalach, w prasie i jobboardach. Nie zaniedbujemy przy tym sieci społecznościowych oraz networkingu. W trakcie procesu zwracamy szczególną uwagę nie tylko na kompetencje i motywację, ale również na cechy charakterologiczne i wolicjonalne kandydata.

DIRECT SEARCH

Jest to sprawdzona metoda rekurtacji specjalistów i managerów. Metoda ta polega na bezpośrednich poszukiwaniach i dotarciu do kandydatów pasywnych, którzy posiadają szukane przez nas umiejętności i próba zainteresowania ich przedstawianą przez nas ofertą pracy. Skuteczność tej metody opiera się przede wszystkim na dotarciu do odpowiednich pod względem kompetencji kandydatów.

EXECUTIVE SEARCH

Jest najbardziej skuteczną metodą poszukiwania kandydatów na najwyższe stanowiska managerskie w organizacji. Executive Search stosujemy, gdy poszukujemy managerów o unikalnych kompetencjach i jednocześnie nie chcemy ujawniać na rynku faktu istnienia takiej rekrutacji. Poszukiwania opierają się na bezpośrednim dotarciu do osób pracujących na podobnych stanowiskach lub posiadających kluczowe kompetencje.

INTERIM MANAGMENT

Celem tego procesu jest zatrunienie managera o bardzo wysokich kompetencjach, niezbędnych do realizacji danego projektu w z góry określonym czasie. Interim Managerowie to bardzo doświadczeni eksperci, których zaangażowanie może pomóc firmie w nagłych i kryzysowych sytuacjach.

MASS RECRUITMENT

Proces rekrutacyjny, który ma na celu zatrudnienie dużej liczby osób o podobnym zakresie kompetencji. W rekrutacjach masowych bardzo ważna jest szybkość i sprawność w prowadzeniu procesu. Najczęściej stosowana metoda przy nowych inwestycjach i projektach, rozwijaniu poszczególnych działów firmy, tranzycjach procesów.

przebieg procesu rekrutacyjnego

Ustalenie wraz z klientem profilu kandydata

Budowanie bazy kandydatów za pomocą dostępnych źródeł

Pierwszy kontakt z grupą wyselekcjonowanych kandydatów

Spotkania z kandydatami, którzy spełniają oczekiwania klienta oraz są zainteresowani ofertą pracy

Wybór kandydatów, którzy najlepiej wpisują się w ustalony profil kandydata

Przedstawienie kandydatów w formie raportu z załączonym CV kandydata

Finalne spotkania pomiędzy klientem, a kandydatem

Finalna decyzja Klienta