e-commerce menadżer

Różnice pomiędzy specjalistą a managerem e-commerce

Rynek sprzedaży internetowej jest jednym z najlepiej rozwijających się sektorów nowoczesnego handlu. Jego wartość w Polsce sięgnie w końcu 2022 roku aż 162 mld zł brutto. Z powodu dynamicznego rozwoju sektor ten potrzebuje coraz więcej nowych i wykwalifikowanych wykonawców kompleksowej obsługi sprzedaży online i zarządzania relacjami z klientem. Popularne stanowiska w tym zakresie to specjalista e-commerce i manager e-commerce. Czym się zajmują? Jakie są różnice między kompetencjami w tych zawodach? Gdzie znaleźć dobrego specjalistę i managera e-commerce – dowiecie się z tego artykułu. Zapraszamy do lektury.

Kim jest specjalista e-commerce

Do osoby pracującej na tym stanowisku należą obowiązki o charakterze wykonawczym. Oznacza to, że realizuje ona polecenia formułowane z pozycji stanowiska zarządczego, np. managera. Specjalista do spraw sprzedaży internetowej jest odpowiedzialny za takie wykonywanie strategii marketingowej, aby doprowadzała do finalizowania transakcji, czyli do konwersji zakupowej oraz płatności ze strony klienta.

Czym zajmuje się e-commerce specialist

Specjalista do spraw sprzedaży elektronicznej zajmuje się organizowaniem, rozwijaniem i wykonywaniem planów marketingowych sklepu online. Do jego obowiązków należy takie przygotowywanie i publikowanie treści sprzedażowych na stronie sklepu, aby angażowały uwagę odbiorców i budowały ich przywiązanie do produktu oraz marki.

E-commerce specialist powinien konstruować skuteczne, internetowe lejki sprzedażowe, a więc tak kształtować komunikację tekstową i content wizualny na stronie sklepu, aby treści odpowiadały na potrzeby i rozwiązywały problemy użytkowników. W tym zakresie e-commerce specialist powinien posiada przynajmniej część kompetencji content marketera.

Specjalista do spraw sprzedaży online, stosując język korzyści, tworzy angażujące i merytoryczne opisy, dostarczające klientom wyczerpujących informacji o danym produkcie lub usłudze. E-commerce specialist potrafi posługiwać się nieskomplikowanymi narzędziami metrycznymi i analitycznymi online, aby posiadać wgląd w zachowania konsumenckie i kształtować architekturę informacji na stronie sklepu w taki sposób, by odpowiadała na te zachowania.

Co robi e-commerce manager

W przeciwieństwie do specjalisty e-commerce, manager do spraw sprzedaży internetowej pełni funkcje wykonawcze i zarządcze. To on bezpośrednio odpowiada za rozwój biznesu online i poprawia jakość doświadczeń użytkowników w kontakcie ze sklepem. Do jego zadań należy zarządzanie zamówieniami klientów i utrzymywanie planów technologicznych przedsiębiorstwa.

E-commerce manager tworzy szczegółowe raporty danych z analizy rynku i zarządza relacjami z partnerami biznesowymi. Potrafi zarządzać w dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym i wykonywać kompleksowe zadania prowadzenia biznesu online.

W przeciwieństwie do specjalisty e-commerce, manager e-commerce musi być przede wszystkim skutecznym i zorientowanym na wyniki team-leaderem, ponieważ zarządza wieloma różnymi operacjami na wielu poziomach funkcjonowania organizacji, wykonywanymi na różnych stanowiskach.

Manager do spraw sprzedaży internetowej organizuje konsumenckie programy lojalnościowe, bada wskaźniki zadowolenia klientów i analizuje wcześniejsze kampanie w celu optymalizacji przyszłych działań marketingowych. Do jego zadań należy również przygotowywanie regulaminu sklepu oraz polityki zwrotów i polityki prywatności.

Ponadto manager e-commerce powinien być doświadczony pod względem technologicznym i posiadać solidną wiedzę biznesową, a także umiejętności z zakresu zarządzania projektami, czego z kolei nie wymaga się zazwyczaj od specjalisty e-commerce.

Pułapka multitaskingu

W sferze teorii te dwa stanowiska różnią się więc kompetencjami i zakresem podejmowanych obowiązków. Jednakże praktyka bardzo często pokazuje, że granica między nimi bywa płynna, a niekiedy nawet zaciera się. Dzieje się tak z kilku powodów.

Po pierwsze, wynika to najczęściej z polityki zatrudnienia w danej firmie, którą należy łączyć z ograniczonym budżetem płac. Mniejsi pracodawcy skłonni są zatrudnić pracownika wielozadaniowego, który będzie łączył kompetencje specjalistyczne i zarządcze, ponieważ taka decyzja tylko pozornie ogranicza koszty po stronie pracodawcy. Przy czym generuje większy nakład pracy po stronie pracownika, który jednak często nie wywiązuje się ze wszystkich zadań. A jakość pracy spada. Taka sytuacja bywa przyczyną nieporozumień, ponieważ osobie rekrutowanej początkowo na stanowisko specjalisty e-commerce deleguje się później obowiązki, które przekraczają jego normalne umiejętności, co powoduje frustracje po stronie pracownika i niezadowolenie po stronie pracodawcy.

Drugi powód jest taki, że pracodawcy mają tendencje do nieodróżniania specjalisty e-commerce od managera e-commerce, co wynika z braku wiedzy z zakresu rekrutowania pracowników. Działa tu pułapka logiczna. Każdy dobry manager do spraw sprzedaży internetowej powinien być prawdopodobnie również dobrym specjalistą e-commece i w istocie kiedyś nim był – zanim awansował na stanowisko kierownicze. Przy czym nie działa to odwrotnie, ponieważ nie każdy dobry specjalista musi mieć właściwe kompetencje zarządcze.

Jak zatrudnić dobrego specjalistę e-commerce i managera

W odróżnieniu, czy dany kandydat sprawdzi się jako specjalista e-commerce, czy jako manager e-commerce, pomoże wyspecjalizowana agencja rekrutacyjna. Skonsultuje ona z pracodawcą szczegółowe potrzeby zatrudnienia i zbada umiejętności zgłaszających się kandydatów, wybierając tylko te osoby, które posiadają wymagane doświadczenie i zdolności. Tylko wówczas będziemy mieć przekonanie, że zatrudniliśmy właściwą osobę na właściwe miejsce.